Healingterapeututbildning
Välkommen
Lilian Nordström
Forskning
Healingterapeututb.
Crowdfunding av Healingstudie
Healingterapeuter
Healingstudie med Värmekamera

               BAKGRUND/HISTORIK

Utbildningen bygger på National Federation of Spiritual Healers- (NFSH) grundutbildning för healers i England.

 

Den ger dej en baskunskap inom healing, anatomi, fysiologi och psykologi.


Healing är sedan många år tillbaka en del av den engelska sjukvården. Sedan några år så också i vårt grannland Norge.
I Sverige är healing ännu så länge inte en del av sjukvården.
Målet är att inom en snar framtid med denna utbildning som grund få healing godkänt som ett komplement till den ordinarie sjukvården.
Ett stort steg närmare ett samarbete har naturligt infunnit sig i och med Socialstyrelsens Godkännande av Healing-utövande för legitimerade läkare.

 

 

Healingterapeut

2018 - 2019

 

Start Februari samt Novenber 2018

 

Plats: Stockholm och

 

Skottland.

 

 

                    

 

                    STUDIEPLAN

 

 

       Kursen är upplagd i 5 separata block.

 

      Februari-kursens schema är som följer:


Block 1: Fredag 05 Feb - Söndag 07 Feb 2018

 

Block 2: Fredag 06 Maj - Söndag 08 Maj 2018

 
Block 3: Fredag 19 Aug - Fredag 26 Aug 2018

 

Block 3 är en intensiv-vecka på totalt 8 dagar varav 6 kurs-dagar och är förlagd till Skottland. Pris för denna resa är separat och betalas av kursdeltagaren.

 

Block 4: Fredag 04 Nov - Söndag 06 Nov 2018

 

Block 5: Fredag 10 Feb - Söndag 12 Feb 2019 


Föreläsningar inom anatomi, fysiologi och psykologi är ledda av leg. sjuksköterska

samt leg. psykolog.


Kursen omfattar även självstudier i såväl teori samt praktik.


Skriftliga prov hålls i Block 4.

 

November-kursens schema är under uppbyggnad och presenteras inom kort.

 

 

KURSINNEHÅLL

 

 • Healing
 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Psykologi
 • Meditation
 • Stresshantering
 • Chakrasystemets betydelse
 • Grunderna för Energikroppen
 • Sjukdomens betydelse
 • Distanshealing
 • Aurahealing
 • Akupressur
 • Rindstam metoden
 • Färgernas betydelse
 • Etik o Moral
 • Kvacksalverilagen

 

KOSTNAD

 

 

34000:- inkl. moms.  Betalning av hela beloppet.

36000:- inkl. moms. Delbetalning (2 ggr)

 

Kost och Logi samt kurslitteratur bekostas av resp. kursdeltagare.

Kaffe/The samt lättare förfriskning finns att tillgå och är
inkluderat i kurspriset.

 

KURSLITTERATUR

 

Dessa böcker bör införskaffas och tas del av innan kurs-start:

 

Bertil o Gun Sonesson:

Människans anatomi och fysiologi

Barbara Brennan:

Hands of Light

 

KONTAKT

 

Intresse-anmälan  enklast till:

 

 lilian.rindstam@telia.com

Alt. på tel:

070-756 83 69

 

 

Varmt Välkommen

Senast uppdaterad
16/07/2018 14:13